.

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 

Zasady funkcjonowania

Spółka Komunalna podzielona jest na działy, które są odpowiedzialne za poszczególne przedmioty działania Spółki i tak:

1. Dział Zarządzania Nieruchomościami:

zarządzanie nieruchomościami, przyjmowanie zgłoszeń o powstałych awariach na obiektach, przyjmowanie zgłoszeń o potrzebach remontowych obiektów, wycena kosztów remontów, określenie zakresu robót, przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych, przyjmowanie skarg dotyczących łamania regulaminu porządku domowego.

 

2. Dział Gospodarki Odpadami i Usług:

wynajem sprzętu, zgłoszenia wywozu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, składowisko odpadów komunalnych, kompleksowa obsługa imprez masowych, zawieranie umów na wywóz odpadów, sprzedaż pojemników na odpady, selektywna zbiórka odpadów, edukacja ekologiczna, usługi w zakresie: wycinania i przycinania drzew, krzewów, koszenia trawy itp. zimowe utrzymanie chodników.

3. Dział Wodociągów i Kanalizacji:

sprawy związane z oczyszczalnią ścieków i ujęciem wody, sprawy związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną, laboratorium - usługi, wystawianie faktur na prowadzone przez dział usługi oraz zawieranie umów, gospodarka wodomierzami.

4. Dział Usług Pogrzebowych:

przewóz zwłok - kondukt, sprzedaż: trumien, krzyży, tabliczek, klepsydr, ram nagrobnych, wieńców i wiązanek, wykonujemy również toalete pośmiertną, ekshumacje oraz posiadamy chłodnie do przechowywania zwłok, zarzadca cmentarza komunalnego.

5. Dział Ciepłownictwa:

tworzenie i dostarczanie ciepłej wody oraz ciepła dla odbiorców końcowych.

6. Administracja:

obsługa klienta, sprawy związane z poprawną, statutową, oraz zgodną z przepisami działalnością Spółki.

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys euro.