.

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

2018-11-08

pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE z dnia 07.11.2018 r.

 

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa


  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia:            340 000 zł brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 07.11.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

 

 

Oferta nr 1:

TECHNIKA SP. Z O.O.

UL. MARCELIŃSKA 92

60-324 POZNAŃ

Cena ofertowa brutto: 337 500,00

Termin płatności:   30 dni

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy


Oferta nr 2:

KONSORCJUM FIRM:

P.H.U. „ZBIGTAR” ZBIGNIEW TARKA

OSOWA SIEŃ 55

67-400 WSCHOWA - lider konsorcjum

WEXPOOL SP. Z O.O.

DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA

UL.  POZNAŃSKA 14A

66-210  ZBĄSZYNEK - członek konsorcjum

 

Cena ofertowa brutto:   307 800

Termin płatności:   30 dni

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – według załącznika nr 5 do siwz.