.

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Informacja o taryfach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Spółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia

w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN ORAZ STAWEK OPŁAT

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

oraz o ofertach odrzuconych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o numerze   ZPSK.1.X.2017 pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE
KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE  z dnia 25.10.2017r.


Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.,

poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje następujące informacje:

Więcej…

 

Galeria rewitalizacji cmentarza komunalnego

 

 

Więcej…

 

Uwaga! Bezpłatny parking 1 listopada

 

 

W dniu 1 listopada, w godzinach 7.00-18.00 Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. udostępni dla osób odwiedzających groby najbliższych bezpłatny parking. Wjazd na teren parkowania od strony ulicy Polna 3 we Wschowie.

 

„Śmieci się segreguje, a nie w piec pakuje” -Festiwal Piosenki Ekologicznej

Straż Miejska we Wschowie  włączyła się w organizację  Festiwalu piosenki ekologicznej . Organizatorami festiwalu są również  Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Spółka Komunalna oraz  Centrum Kultury i Rekreacji.

Straż Miejska oraz pozostali organizatorzy uzgodnili , iż tematem przewodnim tegorocznego festiwalu będzie  spalanie odpadów w instalacja przydomowych ( kotłowniach), emisji niebezpiecznych spalin do środowiska naturalnego i zagrożeń związanych z tym niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest pojawiający się w naszym otoczeniu tzw. smog.


Festiwal odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku .

Więcej…

 

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

 

pn. WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE z dnia 25.10.2017r.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa

 

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 340 200zł brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 25.10.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

 

Więcej…

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2017 r. o godz. 9:45.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, pokój nr 2

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

Więcej…

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości położonej przy ul. Polnej

 

Aktualizacja, 27.11.2017

1.      Data ogłoszenia: 17.10.2017 r.

2.      Termin Przetargu: 24.11.2017 r. godz. 1000

3.      Miejsce przetargu: siedziba Spółki komunalnej Wschowa Sp. z o.o.,

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

4.      Termin wpłaty wadium: 21.11.2017 r.

5.      Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości.

6.      Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

7.      Status: przetarg zakończony z wynikiem negatywnym.

8.      Załączniki: ogłoszenie o przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonej przy ul. Polnej

 

Aktualizacja 27.09.2017. Status: Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

1.      Data ogłoszenia: 21.09.2017 r.

2.      Termin Przetargu: 27.09.2017 r. godz. 1000

3.      Miejsce przetargu: siedziba Spółki komunalnej Wschowa Sp. z o.o.,

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

4.      Termin wpłaty wadium: 25.09.2017 r.

5.      Rodzaj zamówienia: sprzedaż nieruchomości.

6.      Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

7.      Status:

8.      Zalącznik Ogłoszenie o przetargu ul. Polna .