.

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Obniżka cen za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych

 Szanowni Państwo !

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.01.2011 r. nastąpił wzrost podatku VAT z 7% do 8% na odbiór odpadów komunalnych czyli o 1%. Wzrost podatku nie tylko nie spowoduje wzrostu ceny odbieranych odpadów od naszych klientów, ALE po wnikliwej analizie kosztów, z dniem 01.01.2011 roku Spółka wprowadza obniżkę cen za wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych.

 

Więcej…

 

KONKURS: Woda - źródłem życia

100 – lecie wodociągów wschowskich

Regulamin konkursu szkolnego „Woda – źródłem życia”

 

1. Organizator:

-         Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.                                                                                                                                    

2. Cele konkursu:

Dzień 22 marca został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku Światowym Dniem Wody.

 

-         zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej wody i jej znaczenia dla wszystkich organizmów żywych na ziemi,

-         nabywanie i pogłębianie umiejętności obserwacji przyrody bez negatywnych wpływów na otaczające nas środowisko,

Więcej…

 

SEGREGUJĘ - JESTEM O.K. - 2010 - 2011

Jubileuszowa V EDYCJA KONKURSU
skierowanego do szkół i przedszkoli Powiatu Wschowskiego

 


Przesłanie:
" W perspektywie wiary ziemia nie jest nieograniczonym rezerwuarem zasobów, które można eksploatować bez końca, lecz również cząstką Misterium Stworzenia, z którego nie tylko wolno korzystać, ale któremu należy się nasz podziw i szacunek"
Ojciec Święty Jan Paweł II

Więcej…

 

Stacja przeładunkowa odpadów

wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a we Wschowie

Godziny otwarcia stacji:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Telefon kontaktowy, zgłoszeniowy:

Więcej…

 

Kolejne wyróżnienia dla Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

W podniosłej atmosferze panującej w legendarnym pawilonie 11 "Iglica" na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, władze Spółki - Halina Drgas, Roman Żaczyk i Jerzy Janowski, odebrali kolejne wyróżnienia w finale IX edycji konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu organizowanego od 2000 roku przez spółkę ABRYS zPoznania. Spółka otrzymała:
- wyróżnienie w kategorii "Srebrna Puszka ",
- wyróżnienie w kategorii "Zielony Kontakt".

 

Więcej…

 

Informacje dla klientów DWiK

"Co, Gdzie, Jak"

1. Klient może zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w budynku Spółki Komunalnej Wschowa przy ul. Kazimierz Wielkiego 24 (Oczyszczalnia Ścieków).

WNIOSEK dotyczący zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – plik do pobrania
WNIOSEK o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w dode i/lub odprowadzanie ścieków - plik do pobrania

2. Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy/zlecenia:

a) osoby fizyczne - dowód osobisty, kopia aktu własności lub umowy najmu, NIP, PESEL,

b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, akt własności lub umowa najmu.

3. Obsługą klientów - zawieranie umów, zmiana danych użytkownika - zajmują się:

Joanna Matuła
tel. 65/540 16 24

oraz

Julita Grzemska
tel. 65/540 16 24

4. Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków (wydanie warunków na podłączenie budynku do sieci wod – kan), zlecenia usług koparką i specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego oczyszczania kanałów przyjmuje:

Maciej Pawlak

tel. 65/540-16-24

Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków - plik do pobrania

CENNIK na wynajem sprzętu specjalistycznego - plik do pobrania
 

Ogólnopolski sukces Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. decyzją Kapituły VII edycji Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu otrzymała najwyższe wyróżnienie jakim jest Puchar Recyklingu Ministerstwa Budownictwa.

A oto treść otrzymanego pisma z dnia 6 listopada 2007 roku:

Szanowny panie Prezesie,

 

Więcej…