.

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Woda

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH

 

Spółka Komunalna Wschowa informuje, że od dnia 04.02.2019r. realizowana będzie wymiana wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową. W celu sprawnej realizacji przedsięwzięcia prosimy o przygotowanie lokalizacji wodomierza w sposób umożliwiający dostęp i montaż nowego urządzenia. W przypadku Państwa nieobecności, w skrzynce pocztowej pozostawimy wizytówkę z numerem telefonu, celem indywidualnego umówienia dogodnego terminu wymiany urządzenia.
Po wymianie urządzenia zostanie sporządzony protokół zawierający między innymi numer demontowanego licznika wody i zapis z jego odczytu oraz numer nowego wodomierza wraz z numerem nakładki radiowej i zapisem odczytu w chwili montażu.
Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, pracownicy realizujący wymianę liczników zostaną wyposażeni w identyfikatory podpisane przez Prezesa Spółki Komunalnej Wschowa oraz pisemne upoważnienie do wykonywania czynności.
W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Wodociągów i Kanalizacji Spółki Komunalnej Wschowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 pod numerem telefonu 65-540-16-24.

Harmonogram wymiany wodomierzy głównych

Więcej…

 

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Uwaga!!!
Mieszkańcy Wschowy
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie zawiadamia, że z powodu prac modernizacyjnych w dniu14.02.2019r. od godziny 8.00 do godziny 14.00 nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody. Ogłoszenie dotyczy ulic:Nowe Ogrody, Malinowa, Czereśniowa, Leśna,
Morelowa, Orzechowa, Wiśniowa, Sosnowa, Modrzewiowa, Jagodowa, Klonowa, Leszczynowa, Jabłoniowa.
Za powstałe niedogodności przepraszamy!!!

 

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH

 

Spółka Komunalna Wschowa informuje, że od dnia 04.02.2019r. realizowana będzie wymiana wodomierzy głównych na wodomierze z nakładką radiową. W celu sprawnej realizacji przedsięwzięcia prosimy
o przygotowanie lokalizacji wodomierza w sposób umożliwiający dostęp i montaż nowego urządzenia. W przypadku Państwa nieobecności, w skrzynce pocztowej pozostawimy wizytówkę z numerem telefonu, celem indywidualnego umówienia dogodnego terminu wymiany urządzenia.
Po wymianie urządzenia zostanie sporządzony protokół zawierający między innymi numer demontowanego licznika wody i zapis z jego odczytu oraz numer nowego wodomierza wraz z numerem nakładki radiowej i zapisem odczytu w chwili montażu.

Więcej…

 

Awaria magistrali wodociągowej

 

Spółka Komunalna  informuje, że w wyniku awarii magistrali wodociągowej DN300 w rejonie ul. Starowiejskiej mogą wystąpić problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.

Za utrudnienia przepraszamy

 

UWAGA WŁAŚCICIELE DZIAŁEK BUDOWLANYCH NA OSIEDLU ZACISZE


Urząd Miasta i Gminy oraz Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.  informuje o trwających pracach związanych z projektowaniem, a w kolejnych etapach z wykonaniem uzbrojenia w wodę i kanalizację sanitarną terenów na Osiedlu Zacisze we Wschowie. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków z działki/działek o kontakt osobiście z działem Wodociągów i Kanalizacji ul. Kazimierza Wielkiego 24 lub telefonicznie (tel.65-540-16-24) w celu ustalenia lokalizacji studzienek, trójników pod przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

W załączeniu koncepcja projektowa i zakres uzbrojenia terenów Osiedla Zacisza

 
Więcej artykułów…