.

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

2018-10-30 20:35:00

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10;
67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIETermin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 9:45.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.

W załączeniu  pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.


Prezes Zarządu 
Marzena Janik

 


Załączniki:

1.      Ogłoszenie o zamówieniu

2.      SIWZ

3.      Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

4.      Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełn. waruków  udz. w post.

5.      Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podst. wykl.

6.      Załącznik nr 4 – zobowiązanie

7.      Załącznik nr 5 – oświadczenie o przyn. do gr. kap.

8.      Załącznik nr 6 – projekt umowy

9.      Załącznik nr 7 – oświadczenie RODO

10.  Załącznik nr 8 - wykaz wykonanych usług

11.  Załącznik nr 9 – wykaz środków transportu