.

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Powtórne zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu dostawczego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa

 

„ W związku z brakiem ofert na zapytanie ofertowe z dn. 24.04.2018 r."

ZAPYTANIE O OFERTĘ

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa,
KRS 0000170632.

składa w trybie bezprzetargowym –
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
- zapytanie o ofertę na :

„Zakup i dostawę samochodu dostawczego

na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Więcej…

 

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa,
KRS 0000170632.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zamawiający składa w trybie bezprzetargowym –
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
- zapytanie o ofertę na :

„Zakup i dostawę samochodu dostawczego

na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Więcej…

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. : „Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”.

Szczegóły w dokumencie poniżej.

informacja o wyborze oferty.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu

 

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. z dnia 04.04.2018 r.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 369 000,00 zł brutto.

  1. Oferty otwarto dnia 04.04.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

  1. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…

 

Życzenia Świąteczne

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

 

DOSTAWA  SAMOCHODU ŚMIECIARKI NA POTRZEBY

SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Więcej…

 

Zmiana godzin pracy PSZOK

 

UWAGA! Zmiana godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

31.03.2018 do godziny 14.00

30.04.2018 dzień wolny

02.05.2018 dzień wolny

04-05.05.2018 do godziny 16.00

 

Spółka będzie odbierać odpady w gminie Niechlów

 

Spółka wygrała kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Niechlów. Nowa umowa podpisana przez Panią Marzenę Janik – Prezesa Zarządu Spółki będzie obowiązywać przez następne dwanaście miesięcy. Wywóz odpadów będzie odbywał się na podstawie przekazanego harmonogramu odbioru opublikowanego na oficjalnej stronie Gminy Niechlów.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczy zapytania o ofertę na:

"Usługi serwisowania i naprawy pojazdów Spółki Komunalnej Wschowa Sp z o.o."

Spółka Komunalna Wschowa Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa informuje, że w związku z zapytaniem o ofertę z dnia 12.12.2017 r. prowadzonym w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na Usługi serwisowania i naprawy pojazdów Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o., wpłynęła jedna oferta:

1. Paweł Lewandowski - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Firma Handlowo-Usługowa "Turbo" Eksport-Import Paweł Lewandowski", ul. Czereśniowa 2a, 67-400 Wschowa

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający zawarł umowę z jedynym oferentem.

(ww. treść do pobrania w formacie pdf)