.

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Selektywna zbiórka odpadów

Zmiana godzin pracy PSZOK

 

UWAGA! Zmiana godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

31.03.2018 do godziny 14.00

30.04.2018 dzień wolny

02.05.2018 dzień wolny

04-05.05.2018 do godziny 16.00

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NIECHLÓW

 

W związku z wygranym przetargiem w dniu 28 lutego 2017 roku Spółka podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Niechlów. Umowa zawarta została na czas określony tj. do końca grudnia 2017 roku.

 

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wzgórza Lgińskie"

ODPADY OPAKOWANIOWE

ZE SZKŁA BEZBARWNEGO I KOLOROWEGO
Do pojemników typu IGLO w kolorze zielonym i białym WRZUCAMY:
- butelki po napojach,
- słoiki.
NIE WRZUCAMY:
- szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster),
- szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze),
- żarówek, świetlówek, kineskopów,
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.
Ważnejest:
- by nie mieszać szkła kolorowego z białym, czyli do pojemników koloru białego wrzucamy opakowania ze szkła bezbarwnego, a opakowania ze szkła kolorowego do pojemnika koloru zielonego.

Więcej…

 

Selektywna zbiórka odpadów

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW OPAKOWAŃ ZE SZKŁA, TWORZYW SZTUCZNYCH, MAKULATURY NA TERENIE GMINY WSCHOWA

 

Mieszkańcy Wschowy!

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa, każdy kto wytwarza odpady jest zobowiązany do ich selektywnej zbiórki. W związku z powyższym pragniemy zachęcić wszystkich wschowian do czynnego udziału w programie promującym selektywną zbiórkę odpadów. Aby ułatwić Państwu to zadanie, na terenie miasta ustawiono pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, papieru oraz szkła. Tego rodzaju odpady można wystawiać również we workach pobranych nieodpłatnie w Spółce. Poniżej przedstawiamy także kilka niezbędnych rad dotyczących świadomej i właściwej segregacji odpadów. Prosimy przeczytać, zastanowić się i wykorzystać tę wiedzę! Zadbajmy wspólnie o nasze lokalne środowisko !!!

 

Więcej…