.

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

UWAGA WŁAŚCICIELE DZIAŁEK BUDOWLANYCH NA OSIEDLU ZACISZE


Urząd Miasta i Gminy oraz Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.  informuje o trwających pracach związanych z projektowaniem, a w kolejnych etapach z wykonaniem uzbrojenia w wodę i kanalizację sanitarną terenów na Osiedlu Zacisze we Wschowie. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków z działki/działek o kontakt osobiście z działem Wodociągów i Kanalizacji ul. Kazimierza Wielkiego 24 lub telefonicznie (tel.65-540-16-24) w celu ustalenia lokalizacji studzienek, trójników pod przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

W załączeniu koncepcja projektowa i zakres uzbrojenia terenów Osiedla Zacisza