.

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Komunikat w sprawie jakości wody za II kwartał 2018

Komunikat dla mieszkańców miasta Wschowy i wsi Przyczyna Dolna w sprawie jakości wody

 

 


Wskaźnik jakości wody Wg normy Stacja Uzdatniania Wody we Wschowie

Amonowy jon

mg/l
0,50 <0,1

Azotany

mg/l
50 0,425

Azotyny

mg/l
0,5 <0,013

Barwa

mg/l
15 5

Mangan

µg/
50 <30

Mętność

NTU
1 <0,242

Odczyn

pH
6,5-9,5 7,6
Przewodność el. wł. w 25°C µS/cm 2500 743
Smak akcept. akcept.
Zapach akcept. akcept.

Żelazo og.

µg/l
200 <50
Twardość ogólna

mg

CaCO3/l
60-500 331
Twardość ogólna dH 3,4-28,1 18,6
Liczba bakterii grupy coli w 100ml [jtk] 0 0

Liczba Escherichia coli w 100 ml

[jtk]
0 0
*) INFORMACJA: Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z Ujęcia wody spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. "w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 0 poz. 1989)".
Jakość wody w sieci kontrolowana jest systematycznie przez Laboratorium Zakładowe Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie. Jednocześnie woda dostarczana mieszkańcom kontrolowana jest przez PSSE w Nowej Soli. Na podstawie badań kontrolnych PSSE wystawiana jest ocena przydatności wody do spożycia.