.

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Podsumowanie konkursu ,,Dzieci zakazują palić śmieci”

 

Organizatorzy konkursu ,,Dzieci zakazują palić śmieci” informują,
że w środę:
26 kwietnia br.,o godz. 13:00
w Sali Posiedzeń Wschowskiego Ratusza

odbędzie się podsumowanie konkursu plastycznego.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich opiekunów na spotkanie,
podczas którego zostaną wręczone nagrody i upominki.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

Więcej…

 

Ruszył drugi etap rewitalizacji

Spółka rozpoczęła drugi planowany etap rewitalizacji cmentarza komunalnego,
który w głównych zamierzeniach przewiduje utwardzenie kolejnych głównych ścieżek płytami chodnikowymi i kostką.Obecnie wymieniona została frontowa ścianka przeszklona
wraz z drzwiami w kaplicy na cmentarzu.

Uwaga !!!

Spółka  prosi o usunięcie metalowych ogrodzeń,
ławek i drzewek znajdujących się
w głównych alejkach kwatery nr 15 do dnia 10.04.2017r.
w związku z planowanym utwardzeniem alejek.


Po wyznaczonym terminie ogrodzenia,
ławki i drzewka będą usuwane przez pracowników
Spółki na koszt opiekunów grobów.

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NIECHLÓW

 

W związku z wygranym przetargiem w dniu 28 lutego 2017 roku Spółka podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Niechlów. Umowa zawarta została na czas określony tj. do końca grudnia 2017 roku.

 

WYKAZ ULIC GMINNYCH OCZYSZCZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ WSCHOWA

 

 

WYKAZ ULIC GMINNYCH OCZYSZCZANYCH PRZEZ

SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ WSCHOWA

Pobierze plik : Wykaz ulic Gminny

Ulice niewymienione w niniejszym wykazie są obsługiwane przez Powiat Wschowski


Wykaz  do pobrania również z zakładki DO POBRANIA 

UWAGA!!!

Zarząd Spółki informuję o zmianie godzin pracy
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w dniach:

14.04.2017r. (Wielki Piątek) -  w godz.  od  1100 do 1800

15.04.2017r. (Wielka Sobota) -  nieczynne

 

UWAGA!!!

 

Od 1 marca br. ulega zmiana godzin otwarcia
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
we Wschowie i Sławie (PSZOK).

PSZOK czynny: 
od poniedziałku do czwartku
od godziny 1300 do godziny 1800
w piątek od godziny 1100 do godziny 2000
a także w soboty od godziny 900 do godziny 2000
 

OGŁOSZENIE

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. prosi o usunięcie 
metalowych ogrodzeń, ławek i drzewek znajdujących
w głównych alejkach  kwatery nr 15 do dnia 10.04.2017r.
w związku z planowanym utwardzeniem alejek.


Po wyznaczonym terminie ogrodzenia,
ławki i drzewka będą usuwane
przez pracowników Spółki na koszt opiekunów grobów.

 

INFORMACJA O AWARII GŁÓWNEJ MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. informuje, że w wyniku awarii głównej magistrali na ujęciu wody we Wschowie zaistniała konieczność wymiany głównych rurociągów w budynku ujęcia wody oraz rozprowadzających wodę do miasta na terenie ujęcia wody. Ostatnie modernizacje miały miejsce ponad 25 lat temu.

Prace remontowe rozpoczęły się pod koniec grudnia ubiegłego roku i prowadzone są do dnia dzisiejszego. Najważniejszy odcinek wraz z przełączeniem części instalacji ze starej w nową został wymieniony na początku stycznia. Prace te były odczuwalne dla mieszkańców miasta Wschowy i Przyczyny Dolnej gdyż nastąpiła przerwa w dostawie wody od godziny 22:00 do 3:00 w nocy. (Planowane wyłączenie było do 10:00 rano).

Wykonaliśmy nowe rozprowadzenie wody w budynku ujęcia wody wykonane z rur kwasoodpornych, co zapewni długą żywotność nowej instalacji, oraz wymieniono odcinek głównej magistrali na terenie Ujęcia Wody. Obecnie planowane są kolejne etapy prac remontowych.

 

Więcej…