.

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

2018-06-27 13:36:35

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632,

Zawiadamia, że  w związku z pytaniami odnośnie przedmiotowego zamówienia Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert do dnia 05-07-2018 r., godz. 10:00, tym samym uległ zmianie termin otwarcia ofert na dzień 05-07-2018 r. godz. 10:05, co spowodowało zmianę treści ogłoszenia w BZP.

Jednocześnie informujemy, iż jesteśmy w trakcie sporządzania odpowiedzi na pytania oraz ustosunkowania się do sugestii zawartych w pytaniach, które w najbliższym czasie umieszczone zostaną na naszej stronie internetowej.

Przypominamy, że mają Państwo prawo do zmiany oferty na zasadach określonych w pkt. 14.15. Tom I – IDW, w przypadku złożenia oferty przed publikacją niniejszego ogłoszenia.

W załączeniu treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 574087-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.


Informacja o zmianie treści ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2018-06-26 13:03:12

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„ Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Termin składania ofert upływa w  dniu 4 lipca 2018 r., godzina: 10:00,.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

Prezes Zarządu
Marzena Janik

Więcej…

 

Uwaga! Błąd w załączniku nr 9 do przetargu pn. WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

UWAGA!

W załączniku nr 9 wkradł się błąd i kierował do innego dokumentu (z innego przetargu).

Odnośnik został poprawiony i można już ściągnąć właściwy dokument z tamtego wpisu lub poniżej

Załącznik nr 9 - Tom II - projekt umowy

 

UWAGA! Zmiana w IDW w przetargu pn. "WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

 

Zmiana nastąpiła poprzez dopisanie w punkcie 9.7 podpunktu d oraz zmianę treści punktu 20.2

Aktualna treść SIWZ w załączeniu. Zmiana nie wymaga zmiany treści ogłoszenia w tym również terminu składania ofert.


Załącznik nr 1 - TOM 1 - IDW (SIWZ po zmianach)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

 

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

Termin składania ofert upływa w  dniu 28 czerwca 2018 r., godzina: 10:00,.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, pokój nr 2

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Prezes Zarządu
Marzena Janik

Więcej…

 

Informacja o zgłoszonych ofertach

 

Ogłoszenie

Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. „SERWIS I NAPRAWA POJAZDÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2018/2019”

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.,
ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 150 000,00 zł brutto
  2. Oferty otwarto dnia 12.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

„Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę samochodu dostawczego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Nr ref. . ZPZO.02.2018.

Załącznik.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

 

SERWIS I NAPRAWA POJAZDÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2018 /2019


Więcej…

 

UWAGA!!! Kolejny etap rewitalizacji cmentarza

W związku z kolejnym etapem rewitalizacji Cmentarza Komunalnego we Wschowie, od 4 czerwca br. rusza remont głównej alei  - odcinek między główną bramą, a kaplicą przycmentarną.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.