.

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2016

Podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości*:

 1. Gromadzić odpady komunalne zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy”, dostępnym na stronie internetowej Spółki : sk.wschowa.pl.
 2. Pojemniki z odpadami właściciel ma obowiązek w dniu określonym harmonogramem wystawiać przed wejście na teren nieruchomości przed godziną 6.00.
 3. Worki z selektywnie zebranymi odpadami powinny być wypełnione i zawiązane.
 4. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK).

 

Więcej…

 

***

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wielu głębokich i radosnych przeżyć,

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016

życzy


Zarząd Spółki Komunalnej WSCHOWA

Sp. z o.o. z Pracownikami

 

Nowa sieć wodno-kanalizacyjna

W listopadzie br. na ulicy Starowiejskiej,  Spółka zakończyła budowę sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej o całkowitej długości ponad 580mb, co umożliwi podłączenie do sieci nowych posesji.

Obecnie rozpoczęto nową inwestycję przy ulicy Zacisze we Wschowie. Planowane jest położenie rur wodno-kanalizacyjnych o całkowitej długości ponad 200mb.

 

Za utrudnienie, związane z pracami przepraszamy.

 

 

Dostawa samochodu śmieciarki na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa

 • Data ogłoszenia: 25.11.2015.
 • Numer ogłoszenia: 319128 - 2015.
 • Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 • Termin składania ofert: 04.12.2015.
 • Status: ZAKOŃCZONY.
 • Rodzaj zamówienia: dostawy
 • Załączniki: ogłoszenie, SIWZ.
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 •  

  Kalendarz adopcyjny już dostępny

  W piątkowy wieczór w Klubokawiarni Piętro odbyło się spotkanie z wolontariuszami biorącymi udział w pracy nad pierwszym wschowskim kalendarzem, poświęconym promocji adopcji psów w ramach programu "Droga do nowego domu". Panie - Danuta Patalas - Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa i Marzena Janik - Prezes Zarządu Spółki Komunalnej wręczyły podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję adopcji bezdomnych psów w Gminie Wschowa. Dochód uzyskany ze sprzedaży kalendarza przeznaczony będzie na wsparcie Fundacji SOS, która na co dzień zajmuje się poszukiwaniem nowych domów dla naszych piesków .

   

  Wydawcami kalendarza jest Spółka przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wschowa i Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie .

   

  Wkrótce kalendarz z psami do adopcji

   

  Spółka przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wschowa i Centrum Kultury i Rekreacji planuje wydać kalendarz na rok 2016 w którym na 12 kartach znajdują się  fotografie piesków przeznaczonych do adopcji z naszego punktu. Autorami  zdjęć do kalendarza są młodzi wschowianie. 

  Fotoreportaż z prac na publikacją zobaczyć można pod linkiem:

   

   

  Ładowarka dla stacji przeładunkowej odpadów komunalnych.

   

  Na potrzeby stacji przeładunkowej Spółka zakupiła ładowarkę marki CLASS, wyposażoną w łyżkę oraz widły do palet. Maszyna będzie wykonywała wszelkie prace związane z gospodarką odpadami i służyła jako wsparcie przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej.

   

   

  Taryfa na wodę 2016r.

  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

   


  Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat


  1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :
  a) grupa taryfowa WG - zaopatrzenie ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe: właściciele, użytkownicy, najemcy zarządcy nieruchomości mieszkalnych oraz inne podmioty lub instytucje wykorzystujące wodę wyłącznie do celów socjalno-bytowych - 3,26 zł (netto) za 1 m3

  Więcej…

   

  Dożynki Niechlów 2015