.

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Ogłoszenie


Informacja o złożonych ofertach  w przetargu nieograniczonym

pn. DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM
NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.


Więcej…

 

Podsumowanie konkursu ,,Dzieci zakazują palić śmieci”

 

Organizatorzy konkursu ,,Dzieci zakazują palić śmieci” informują,
że w środę:
26 kwietnia br.,o godz. 13:00
w Sali Posiedzeń Wschowskiego Ratusza

odbędzie się podsumowanie konkursu plastycznego.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich opiekunów na spotkanie,
podczas którego zostaną wręczone nagrody i upominki.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

Więcej…

 

Ruszył drugi etap rewitalizacji

Spółka rozpoczęła drugi planowany etap rewitalizacji cmentarza komunalnego,
który w głównych zamierzeniach przewiduje utwardzenie kolejnych głównych ścieżek płytami chodnikowymi i kostką.Obecnie wymieniona została frontowa ścianka przeszklona
wraz z drzwiami w kaplicy na cmentarzu.

Uwaga !!!

Spółka  prosi o usunięcie metalowych ogrodzeń,
ławek i drzewek znajdujących się
w głównych alejkach kwatery nr 15 do dnia 10.04.2017r.
w związku z planowanym utwardzeniem alejek.


Po wyznaczonym terminie ogrodzenia,
ławki i drzewka będą usuwane przez pracowników
Spółki na koszt opiekunów grobów.

 

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NIECHLÓW

 

W związku z wygranym przetargiem w dniu 28 lutego 2017 roku Spółka podpisała umowę na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Niechlów. Umowa zawarta została na czas określony tj. do końca grudnia 2017 roku.

 

Komunikat w sprawie jakości wody za I kwartał 2017

Komunikat dla mieszkańców miasta Wschowy i wsi Przyczyna Dolna w sprawie jakości wody

za I kwartał 2017 r. *)

 

Więcej…

 

Konkurs Ekologiczny ,,Dzieci zakazują palić śmieci”

Z przyjemnością  pragniemy zaprosić Państwa i Waszych uczniów  do udziału
w Konkursie Ekologicznym ,,Dzieci zakazują palić śmieci” organizowanym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa , Straż Miejską we Wschowie ,
Komendę Powiatową Policji we Wschowie oraz Spółkę Komunalną we Wschowie.

Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół i przedszkoli na terenie 
Gminy Wschowa w określonej w regulaminie grupie wiekowej.
.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych o tematyce dotyczącej spalania odpadów w instalacja przydomowych ( kotłowniach), emisji niebezpiecznych spalin do środowiska naturalnego i zagrożeń związanych z tym niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest pojawiający się w naszym otoczeniu tzw. smog.

 

Mamy nadzieję, że nagrody  przewidziane dla najlepszych prac staną się znakomitą zachętą
do podjęcia decyzji o przystąpieniu do wspólnej zabawy, która jednocześnie będzie uczyć,
a wierzymy też, że pozytywnie zmieni nasze zwyczaje związane z codziennym obcowaniem z naturalnym środowiskiem.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu
i nadesłanie prac uczniów z  waszych palcówek.

ZAŁĄCZNIK:
Regulamin konkursu - pt. dzieci zakazują palić śmieci

 

WYKAZ ULIC GMINNYCH OCZYSZCZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ WSCHOWA

 

 

WYKAZ ULIC GMINNYCH OCZYSZCZANYCH PRZEZ

SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ WSCHOWA

Pobierze plik : Wykaz ulic Gminny

Ulice niewymienione w niniejszym wykazie są obsługiwane przez Powiat Wschowski


Wykaz  do pobrania również z zakładki DO POBRANIA