.

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2014

Podstawowe obowiązki właściciela nieruchomości*:
 1. Gromadzić odpady komunalne zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy”, dostępnym na stronie internetowej Spółki : sk.wschowa.pl.
 2. Pojemniki z odpadami właściciel ma obowiązek w dniu określonym harmonogramem wystawiać przed wejście na teren nieruchomości przed godziną 6.00.
 3. Worki z selektywnie zebranymi odpadami powinny być wypełnione i zawiązane.
 4. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, których przekazanie operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK).

Poprawiony (wtorek, 31 grudnia 2013 13:52)

Więcej…

 

Taryfa na wodę 2014r.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Poprawiony (wtorek, 17 grudnia 2013 12:38)

Więcej…

 

Konkurs świąteczny

Regulamin konkursu plastycznego na kartkę świąteczną wykonaną z odpadów.


1. Organizator: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.

2. Cele konkursu: 
 • promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
 • doskonalenie umiejętności powtórnego wykorzystania zużytych materiałów,  
 • kształcenie zdolności plastycznych i pobudzenie wyobraźni.

Poprawiony (środa, 04 grudnia 2013 08:42)

Więcej…

 

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSCHOWIE, WOJ. LUBUSKIE.

Poprawiony (wtorek, 24 grudnia 2013 12:16)

Więcej…

 

Podsumowaniw WDR 2013

1. Podsumowanie WDR 2013.
Zakończenie VII Edycji konkursu „Segreguję-jestem o.k.”


Wyróżnienia otrzymują:
- Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie 
- Szkoła Podstawowa w Siedlnicy Szkoła Podstawowa nr 1 we Waschowie
- Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni
- Gimnazjum nr 1 we Wschowie Gimnazjum nr 2 we Wschowie
Zieloną koszulkę Lidera Recyklingu powiatu wschowskiego otrzymuje Szkoła Podstawowa w Łysinach

Poprawiony (poniedziałek, 14 października 2013 10:02)

Więcej…

 

VIII Wschowskie Dni Recyklingu 2013

Termin: 04.10.2013r.

Organizator: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.

Cele konkursów:
- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
- rozwijanie talentów estradowych, 
- promowanie dobrych praktyk selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w rodzinie, 
- tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku poprzez sztukę, 
- mobilizacja uczniów do twórczego myślenia o ekologii i recyklingu odpadów,
- doskonalenie umiejętności dostrzegania problemów i zagrożeń współczesnego świata,
- promowanie działań recyklingowych, a w szczególności potrzeby prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w świetle nowych zmian. 

Poprawiony (poniedziałek, 23 września 2013 07:07)

Więcej…

 

Spot reklamowy

Poprawiony (czwartek, 21 marca 2013 11:55)

 

VII edycja konkursu

Przesłanie:
…Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa
I rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zioła …

Fragment wstępu do „Kwiatków” św. Franciszka z Asyżu
 

„SEGREGUJĘ – JESTEM O.K.”

 

Rok szkolny 2012/13 skierowanego do szkół i przedszkoli Powiatu Wschowskiego
 

Poprawiony (poniedziałek, 17 czerwca 2013 07:51)

Więcej…

 

Wyniki konkursu plastycznego

na kartkę świąteczną wykonaną z odpadówKomisja konkursowa w składzie:
 • Halina Drgas – Członek Zarządu Spółki - Przewodnicząca
 • Marta Małkus – Stowarzyszenie Czas A.R.T. – członek
 • Konrad Awsiukiewicz – Kaja Komputer - członek 
   

Poprawiony (piątek, 14 grudnia 2012 14:21)

Więcej…

 


WDR 2013
GALERIA ZDJĘĆ